Biofa powstała w 1976 r. Jest firmą wywodzącą się z branży medycznej. Celem jej powstania było zastosowanie nowego podejścia do rynku tak popularnych produktów codziennego użytku jak farby i środki pielęgnujące. Chodziło o wyeliminowanie stosowania chlorowanych węglowodorów w ich składzie. W tym celu Biofa wróciła do starych tradycji stosowania naturalnych środków do ochrony drewna, takich jak oleje i woski. Tradycyjne receptury zostały zmodyfikowane, aby poprawić jakość i ułatwić nakładanie w codziennych warunkach. Dzięki temu oleje i woski mogą być stosowane bez podgrzewania, a uzyskany efekt jest równie dobry.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość produktów Biofa

Od swojego powstania w 1976 roku Biofa przykłada wielką wagę do całościowego podejścia do tematu jakości.
Oznacza to, że Biofa kontroluje jakość swych produktów sprawdzając pochodzenie używanych surowców, ich proces wytwarzania, do momentu ich ponownego przetworzenia.
Jakość produktów, jak i używanych surowców, sprawdzana jest przez niezależne instytucje za pomocą najnowocześniejszych technik zgodnie z wiodącymi normami.

Misja

Biofa ma świadomość misji, jaką powinien kierować się przemysł. Niesie on na barkach wielką odpowiedzialność za zachowanie naszego środowiska w naturalnym stanie.
Celem działania firmy Biofa jest zapewnienie na rynku dostępu do efektywnych eko-produktów takich jak oleje, farby, lakiery, środki czyszczące.
Biofa chce zrobić jak najwięcej, aby zachować środowisko w niezmienionym stanie, służące nam jako dom.